วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาร่วมกับคณะศิษย์เก่าได้จัดงานถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา และร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยทางโรงเรียน คณะครู-บุคลากร และทีมงานทุกคนขอขอบคุณและร่วมอนุโมทนาไปกับบุญในครั้งนี้ด้วย...
     วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดงานมุฑิตาจิต เพื่อขอบคุณและอวยพรเนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติกงานที่โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ของครูชนิดาภา น้อยสุวรรณา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมีความสุข...
     วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ขึ้น โดยมีกิจกรรมแจกของรางวัลและเกมให้นักเรียนร่วมสนุกมากมาย เพื่อมอบความสุขให้กับทุกคนในวันขึ้นปีใหม่..
        วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม
"การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม" ขึ้น โดยร่วมกับโรงเรียนโสกนกเต็นและโรงเรียนคำไฮน้ำผึ้ง และมีวิทยากรที่ค่อยให้ความรู้และทำกิจกรรมตลอด 2 วัน 1 คืน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ ค่าย พันธวาศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
       วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้ต้อนรับคณะกรรมการ เพื่อประเมินโรงเรียนสีขาว "ระดับเงิน" และทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณคณะกรรมทุกท่านที่ให้คำแนะนำ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป..
       วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้เชิญหน่วยงานต่างๆ เช่น ตำรวจ โรงพยาบาล มาให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียนในครั้งนี้..
       วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน English Campขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งทางโรงเรียนได้เชิญ Mr.Davidมาเป็นวิทยากรพิเศษและจัดกิจกรรมให้นักเรียน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปฐมพงษ์  สมอฝาก ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา มาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้.. 
       วันที่ 20-22 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาร่วมส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล ซึ่งแข่งขันที่โรงเรียนหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ทางโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 60 คน ในประเภทกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง ตะกร้อ และอื่น ๆ อีกมากมาย
       วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาตร์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกว่า 50 คน โดยให้นักเรียนได้ไปศึกษาดูงานที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี และร่วมเล่นสนุก เกมส์ และกิจกรรมต่าง ๆ มากมายภายในงาน

กิจกรรมเด่นประจำเดือน

เลี้ยงส่งผู้อำนวยการ
ปัจฉิม ม.3 ม.6
ถวายผ้าป่า คืนสู่เหย้า
มุฑิตาจิต ครูชนิดาภา
วันคริสต์มาส
เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
การประเมินสถานศึกษาสีขาว
English camp PNS