นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา

ย้อนกลับ