ประกาศเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2-2563     คลิก..
 เปิดรับสมัครนักการภารโรงและแม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา   คลิก..

     วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษานำโดย
นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู-บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้าน
ยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสมัย มะธิปิไข รองนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม 

          วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษานำโดย นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู-บุคลากร เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกพ่อหลวง ณ หอประชุมอำเภอพล จ.ขอนแก่น

          วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยให้ลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญฯ และ รด ช่วยปรับปรุงพื้นที่ส่วนรวมภายในโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่มากขึ้น

     เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  โรงเรียนพลพัฒนศึกษาเดินทางออกศึกษาดูงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานและ
การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ณ
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี