วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนพลพัฒนศึกษามีความยินดีที่ได้ต้อนรับ นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนก้าวหน้าต่อไป..
     วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เนื่องด้วยท่านผู้อำนวยการ ปฐมพงษ์ สมอฝาก ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม มุฑิตาจิต เพื่ออวยพรให้ท่านผู้อำนวยการเดินทางไปเริ่มหน้าที่ใหม่อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป..
     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการ  ปฐมพงษ์ สมอฝาก เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม อีกทั้งมีกิจกรรมรับฟังประสบการณ์จากศิษย์เก่าเพื่อเป็นแนวทางหลังจากเรียนจบไป สุดท้ายกิจกรรมผูกข้อต่อแขนอวยพรจากครูด้วยความรัก ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างบนอุ่นและมีความสุข..

กิจกรรมเด่นประจำเดือน

เลี้ยงส่งผู้อำนวยการ
ปัจฉิม ม.3 ม.6
ถวายผ้าป่า คืนสู่เหย้า
มุฑิตาจิต ครูชนิดาภา
วันคริสต์มาส
เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
การประเมินสถานศึกษาสีขาว
English camp PNS