เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  คลิก
 ประกาศเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2-2563     คลิก..

       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  โรงเรียนพลพัฒนศึกษานำโดย นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ทั้งหมด 84 คน ได้ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยถวายสังฆทาน รับศีลรับพรและเวียนเทียน  ณ วัดศรีทอง บ้านหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

       วันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ.2564  โรงเรียนพลพัฒนศึกษานำโดย นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
ผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในด้านทักษะการใช้ชีวิต โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน
พลพัฒนศึกษา

       วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษานำโดย
นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู-บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้าน
ยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสมัย มะธิปิไข รองนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม

             วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษานำโดย นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู-บุคลากร เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกพ่อหลวง ณ หอประชุมอำเภอพล จ.ขอนแก่น