เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  คลิก
 ประกาศเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2-2563     คลิก..

      วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564  โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย มอบของที่ระลึก พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมอบสมุดทำเนียบรุ่น ฟัประสบการณ์จากศิษย์เก่า การมอบทุนและคำกล่าวอวยพรจากผู้อำนวยการสมปอง โพธิ์ศรี โดยกิจกรรมปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ นายเสถียร ประชากูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้

      วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564  โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายคุณธรรมจริยธรรมขึ้น นำโดยนางสาวสมปอง โพธิ์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนจำนวนทั้งหมด 77 คน เดินทางไปทำบุญและศึกษาวัฒนธรรมประเพณีตามสถานที่และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พุทธอุทยานวัดถ้ำผาเกิ้ง วัดป่ากิตติญานุสรณ์ พุทธมณฑลอีสาน และเยี่ยมชมสวนดอกไม้ที่ร้านจ๊วดคาเฟ่

      วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรม
ทำแนวป้องกันภัยจากไฟป่าเพื่อป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้
นำโดย นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนทุกคนนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์รถน้ำ รถไถ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้ามาช่วยในการทำกิจกรรมอีกด้วย ทางโรงเรียนพลพัฒนศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

       วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมการประชุมและจัดแสดงผลงานในกิจกรรมนิทรรศการครั้งนี้ด้วย